Languages: (Somali, Maay-Maay Alphabet, Sample Text)

Somali (af Soomaali)

The Somali language is the official language of Somalia and the mother tongue of the Somali people, the nation’s most populous ethnic group. It is a member of the Cushitic branch of the Afro-Asiatic family, and its nearest relatives are the Afar and Saho languages. Somali is the best documented of the Cushitic languages, with academic studies of it dating from before 1900.

As of 2006, there were approximately 16.6 million speakers of Somali, of which about 8.3 million reside in Somalia.

The Somali language is spoken by ethnic Somalis in Somalia, Djibouti, Ethiopia, Yemen and Kenya, and in the Somali diaspora. It is also spoken as an adoptive language by a few ethnic minority groups in these regions.

Somali dialects are divided into three main groups: Northern, Benaadir and Maay. Northern Somali (or Northern-Central Somali) forms the basis for Standard Somali. Benaadir (also known as Coastal Somali) is spoken on the Benadir coast from Cadaley to south of Merca, including Mogadishu, as well as in the immediate hinterland. The coastal dialects have additional phonemes which do not exist in Standard Somali. Maay is principally spoken by the Digil and Mirifle (Rahanweyn) clans in the southern areas of Somalia.

Sample text

Somali Text: Aadanaha dhammaantiis wuxuu dhashaa isagoo xor ah kana siman xagga sharafta iyo xuquuqada Waxaa Alle (Ilaah) siiyay aqoon iyo wacyi, waana in qof la arkaa qofka kale ula dhaqmaa si walaaltinimo ah.(Maqaalka 1aad ee Bayaanka Xuquuqda Aadanaha ee Caalamiga)

English Translation: All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brother/sisterhood. (Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)

Sample text

Somali Text:

Gacaliye Buka,

[Organization Name] waxay sameynayaan mashruuc daraasadeed si loo ogaado sida wanaagsan ee aynu ula xiriirno bukaanadeena. Waxaan jecelnahay in aad naga caawiso adigoo soo buuxiya rayi-ururintan. Rayi-urintan buuxinteeda waxay qaadanaysaa in ka yar 10 daqiiqo.

Buuxinta rayi-uruintan kaagama imaanayo wax halis ah. Si toos ahaanna uma heli doontid wax manfac ah haddii aad ka qeyb qaadato rayi-ururintan. Balse mustaqbalka danbe ayaa laga yaabaa in ay dad ka manaafacaan sida aad uga jawaabto su’aalaha rayi-uruinta.

Rayi-ururintan waa mid dahsoon. Jawaabaha aad ka bixiso su’aalahana lama waafiqin doono magacaaga. Jawaabaha aad ka bixiso su’aalahana ma noqon doonaan mid wax waxba kama bedeli doonta sida laguu daaweeyo.

Jawaabahaaga aad ka bixineyso su’aalahan waa mid aad muhiim u ah. Balse, ma aha in aad buuxiso rayi-uruintan haddii aadan doonayn.

Waad ku mahadsan tahay caawinadaada.

English Translation:

Dear Patient,

[Organization Name] is doing a research project to find out how well we communicate with patients. We would like you to help us by taking a survey. This survey will take less than 10 minutes

Filling out this survey has no known risks. You will not receive a direct benefit if you take the survey. But people in the future may benefit from how you answer the survey questions.

This survey is anonymous. Your answers to these questions cannot be matched with your name. Your answers to these questions will not change how you are treated.

Your answers to these questions are very important. But, you do not have to fill out this survey if you do not want to.

Thank you for your help.